DONEREN

Assalaamo ‘alaikom wa rahmatollahi wa baraktoh, beste broeders en zusters,

Allah zegt: “Jullie zullen het goede (d.w.z. het Paradijs) niet bereiken, totdat jullie uitgeven van datgene wat jullie liefhebben. En wat jullie ook van iets uitgeven, waarlijk, Allah is hiervan op de hoogte“. (Quraan 3:92) De profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Degene die een moskee bouwt, al is het ter grootte van een vogelnest of zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs“. (Sunan Ibn Maajah)

Dierbare broeders/zusters,

De gezegende maand Ramadan is bij uitstek de maand van liefdadigheid. De profeet was het meest gul in de Ramadan!
De kleine Islamitische gemeenschap in Naarden heeft uw hulp enorm hard nodig zodat de bouw van de moskee insha’Allah dit najaar (2022) kan starten.
Geef voor het Huis van Allah.

Wassalaam,

Bestuur Moskee As-Salaam

Voor overboekingen vanuit het buitenland:
Rek.nr: NL58RABO0372211194
BIC : RABONL2U
TNV: Vereniging Islamitische gemeenschap Naarden

Donatie

Bedrag
Persoonlijke informatie

Betalingsinformatie

10 bouwstenen €10

20 bouwstenen €20

50 bouwstenen €50

100 bouwstenen €100

200 bouwstenen €200

Halve meter grond €125

1m2 grond of 1 gebedsplek €250

2 m2 grond voor je ouders €500

Bouwmeter exclusief afbouw €750

Bouwmeter inclusief afbouw €1.500

Nieuwbouw moskee vrij bedrag

surah Al Baqarah ayat 245

 

Wie is degene die aan Allah een goede lening geeft, zodat Hij hem het in veelvoud terug mag geven? En het is Allah die vermindert of vermeerdert, en tot Hem zullen jullie terugkeren.