Wie zijn wij?

Even een stukje geschiedenis…..

De Marokkaanse gemeenschap maakt al sinds 1970 deel uit van de Naardenese samenleving. Deze is vanaf 1984 in Naarden actief en om de belangen van de Marokkaanse gemeenschap te behartigen richtte deze in 1985 de Vereniging Marokkanen in Naarden (hierna: VMN) op die destijds in het jaar 1987 in het Voormalige kleuterschool De Blokkendoos aan de Jan Houtmanstraat was gevestigd. De VMN is sinds haar oprichting actief en betrokken op zowel sociaal-culturele als op educatief gebied. Tot aan de oprichting van de Vereniging Islamitische gemeenschap Naarden in 1999 verzorgde de VMN naast sociaal-culturele en educatieve activiteiten ook de religieuze bijeenkomsten zoals Ramadangebeden (extra avondgebed), Eid-el-fitr (Suikerfeest) en Eid-al-adha (Offerfeest).

Oprichting tweede vereniging
De gemeente Naarden heeft halverwege jaren negentig het gebied rondom de Blokkendoos waar de VMN zetelde her ontwikkeld, dit resulteerde toen in dat de VMN naar het bestaande Schakelgebouw is verhuisd. Als gevolg van de groei van de Marokkaanse gemeenschap en de toegenomen behoefte om over een eigen gebedsruimte te beschikken, besloot de Islamitische gemeenschap toen om bouwgrond van de gemeente te kopen en een moskee te bouwen. De Marokkaanse gemeenschap heeft toen een stuk bouwgrond ter grootte van 110 m2 van gemeente Naarden gekocht om een moskee te realiseren.

Door deze ontwikkeling werd er toen in overleg met de gemeente besloten om een tweede Vereniging op te richten. Deze draagt de naam: Vereniging Islamitische gemeenschap Naarden (hierna: VIGN), en werd in 1999 opgericht om als eigenaar en beheerder van de te bouwen moskee te fungeren. Zowel de bovengenoemde VMN die uit midden jaren tachtig stamt als de VIGN die eind jaren negentig in het leven werd geroepen, zijn door de eerste Marokkaanse immigranten die eind jaren zestig naar Nederland zijn gekomen en zich in Naarden zijn gaan vestigen, opgericht.

VIGN – Moskee As-Salaam
De moslimgemeenschap in Naarden beschikt sinds eind jaren negentig over een eigen kleine moskee. De huidige moskee staat aan de Kolonel Verveerstraat. Deze is officieel in gebruik genomen in het najaar van 1999. De moskee bestaat alleen uit een kleine gebedsruimte 70m2 voor mannen met een daarbij behorende wasruimte. De bouw van de As-Salaam Moskee is tot stand gekomen door donaties in het bijzonder van de Marokkaanse gemeenschap in Naarden en in het algemeen van Moslims uit Nederland. Assalaam betekent vrede in het Arabisch. De huidige moskee is toegankelijk voor alle moslims.