Visie & Doelstelling

Naast het bieden van de mogelijkheden voor het belijden van het islamitisch geloof heeft onze vereniging zich ten doel gesteld om de integratie, emancipatie en participatie van de moslimgemeenschap in de Naardense samenleving te bevorderen middels educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Deze activiteiten zullen zowel voor mannen, vrouwen, jong en oud toegankelijk zijn. Wat wel belangrijk is om te melden is dat wij onze activiteiten natuurlijk verrichten van uit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. Wij willen graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Onze vereniging heeft ten doel: het beoefenen van de islamitische godsdienst en het verspreiden van de islamitische cultuur door opvoeding volgens de islamitische overlevering.

Wij trachten dit doel te bereiken door de volgende activiteiten :

  • het organiseren van de dagelijkse gebeden in de moskee en de wekelijkse preek op de vrijdag;
  • het organiseren van lessen in cultuur en godsdienst voor volwassenen en minderjarigen.
  • het vieren en beleven van godsdienstige feesten, van belangrijke gebeurtenissen en dergelijke;
  • alsmede het organiseren van culturele bijeenkomsten, lezingen, en dergelijke;
  • het organiseren en ondernemen van fondsenwervende activiteiten ter vermeerdering van de middelen van de vereniging om de nieuwbouw mee te realiseren.

Onze vereniging is neutraal en houdt zich niet bezig met individuele of gezamenlijke politieke activiteiten.