Missie

Het verrichten van de gezamenlijke gebeden in onze moskee is één van de belangrijkste verplichtingen van onze gemeenschap. Het gezamenlijk gebed heeft vele spirituele en sociale voordelen. Onze moskee heeft als primaire doel het creëren van gelegenheid voor moslims om Allah (de verhevene) te aanbidden en zo hun geloof volgens de heilige koran en de soenna (overleveringen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem) te praktiseren. Dit doen wij door (samen) te bidden, lezingen/preken te volgen, te vieren(islamitische feestdagen) en kennis op te doen door onderwijs aan jong en oud  aan te bieden. Als uitgangspunt zijn de Islamitische normen  en waarden met  behoud  van  de  eigen identiteit van de Marokkaanse gemeenschap. De deuren van de moskee staan voor iedereen open.